Про нас

 

 


 

Шкільна Рада при УККА є центральним органом шкіл українознавства. Вона дає поради, перевіряє та видає підручники та інформації для шкіл, що є під її контролем. В 2001/02 навчальному році було 35 шкіл з 400 учителями та 2,600 учнями.

Шкільна Рада була створена в 1953 році під час Шкільної Конференції, на якій делегати з 22 шкіл вирішили створити центральне тіло, яке мало б давати директиви та вказівки для приватної української шкільної системи. Метою українських шкіл стало “збереження американськими українцями української мови та української культури. Так вони стануть повноцінними громадянами своєї нової батьківщини — США”.

Найбільше українських шкіл було в 1960-их роках — 76 шкіл в яких навчали 400 учителів. Перший голова Шкільної Ради був Едвард Жарський (1953-1954 рр.). Його наслідником був Володимир Калина (1954-1961 рр.). Знову Е. Жарський (1961-1977 рр.), пізніше Роман Дражньовський (1977-1983 рр.), а від 1983 р. й дотепер — Євген Федоренко.

Мережа шкіл українознавства простягається від Бостону в штаті Массачусетс до міста Кент у штаті Вашінгтон. Більшість шкіл мають програми від садочка до 11-ої кляси, одначе 5 шкіл мають повні програми аж до 12-ої кляси. Предмети навчання включають українську мову та літературу, історію, географію та культуру. Релігію теж навчають, але вона не є обов’язковим предметом.

 

Наші учні

Діти відвідують школу від шостого до сімнадцятого року кожної суботи, де вони навчаються переважно від 9 ранку до 1 або 1:30 пополудні. На закінчення українознавчої програми учні здають письмові та усні кінцеві іспити, після чого їх переважно вітають на урочистому бенкеті.

Солідна підготовка з українознавчих предметів дає їм можливість ставати провідниками в різних українських громадських організаціях. Понад 30 тисяч української молоді навчалося в школах українознавства і понад 7 тисяч їх закінчили. Тепер багато з них працює на відповідальних працях в Америці та в Україні для різних державних чи комерційних організацій. Деякі американські університети зараховують навчання в школі українознавства, даючи студентам мовні кредити.

 

Вчительські семінари

Вишколення учителів є важливим завданням Шкільної Ради. Від 1985 року Учительський семінар організовується щороку влітку. Він триває два тижні та відбувається на оселі Українського Народного Союзу “Союзівка” в Кергонксоні, Н. Й.

Там щорічно понад двадцять учителів беруть участь в лекціях, семінарах та доповідях, котрі поглиблюють їх знання з українознавчих дисциплін.

Лекції викладають професори та запрошені гості з України. Кілька сотень учителів брали участь в учительських семінарах і багато з них тепер є директорами шкіл в США і Канаді.

Кожного року організовуються реґіональні учительські конференції, а що два роки відбуваються Крайові Учительські з’їзди.

 

Програма навчання

Повна програма навчання в школах українознавства розрахована на 12 років. 33 суботи на рік по 3.5-4 години навчання дають учневі за 12 років біля 1580 навчальних годин.

Українська мова та література, історія та культура є обов’язковими предметами. Географія, релігія, фолькльор, спів та ремесло є додаткові дисципліни.

Дітей заохочується брати участь у шкільних святах двічі або тричі на рік.

При школах є педагогічні дорадники, призначені Шкільною Радою, які перевіряють навчальний процес та дають свої поради.

 

Журнал "Рідна Школа"

Шкільна Рада видає журнал Рідна Школа тричі річно. Члени Шкільної Ради співпрацюють з освітянами України і висилають тисячі підручників, щоб допомогати організовувати нову шкільну систему в Україні, яка мала б виховувати українців в демократичному та патріотичному дусі. Теперішній голова Шкільної Ради проф. Євген Федоренко був вибраний членом Педагогічної Академії Наук в Україні за його працю в Шкільній Раді для українського шкільництва в цілому світі.

Активність Шкільної Ради допомагає школам українознавства працювати з тисячами студентів й дає українській громаді інтелігентних молодих людей, з яких і Америка має користь, бо існує велика резерва двомовних українців американського походження.