Додому
УКРАЇНСЬКА ШКІЛЬНА
РАДА
UKRAINIAN EDUCATIONAL
COUNCIL
"...І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь..." – Т. Шевченко

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Програма для шкіл українознавства

Кляси: 8 9 10 11


8 кляса

1. Загальне розуміння фізичної географії

а) Поодинокі галузі фізичної географії.

б) Географічне положення етнографічної території України в Європі та світі.

2. Геоморфологія

а) Рухи земної кори.

б) Вплив ерозії на краєвиди. Види ерозії.

в) Вплив зледеніння на краєвиди.

3. Рельєф України

а) Види краєвидів: післяльодовиковий, ерозійно-яровий, прибережний, плитовий, ґранітний, гірський.

б) Порівняння рельєфу України з рельєфом інших країн Європи та країн нового поселення українців.

4. Низовини України

а) Загальна характеристика низовин та їх розміщення на території України.

б) Вивчення поодиноких низовин: Підляшшя, Полісся, Придніпровська, Донецька, Причорноморська, Кримська, Приазовська, Закарпатська.

5. Височини України

а) Загальна характеристика височин та їх розміщення на території України.

б) Вивчення поодиноких височин: Розточчя, Волинська, Подільська, Придніпровська, Донецький кряж, Приазовська, Середньо-руська.

6. Гори України

а) Загальна характеристика гір та їх розміщення на території України.

б) Українські Карпати.

в) Кримські гори.


9 кляса

1. Геологія

а) Загальні відомості про науку геологію.

б) Геологічні ери: архейська, протерозойська, палеозойська, мезозойська, кайнозойська. Третинний і четвертинний періоди.

2. Ґрунти України

а) Утворення ґрунтів.

б) Види ґрунтів, їх характеристика і розміщення.

3. Гідрографія

а) Загальна характеристика гідрографії України.

б) Головні ріки, їх басейни, водорозділи, морські сточища.

в) Характеристика рік України.

4. Природні і штучні озера

а) Природні озера, їх характеристика та розміщення.

б) Роди штучних озер: водозбірники, ставки, саджавки.

в) Мочари, болота та їх розміщення.

5. Підземні води

а) Артезіанські криниці, підземні джерела.

б) Мінеральні джерела.

6. Моря України

а) Характеристика Чорного моря.

б) Характеристика Азовського моря.

7. Клімат

а) Загальні відомості про клімат та його складові елементи.

б) Чинники, які впливають на формування клімату України.

в) Температура повітря, січневі та липневі температури.

г) Атмосферний тиск. Рух повітряних мас. Творення вітрів та їх значення.

ґ) Формування атмосферних опадів, їх види та кількість у відношенні до пір року та географічного положення.

д) Кількість хмарних та сонячних днів у відношенні до пори року.

8. Кліматичні зони України

а) Особливості кліматичних зон та їх розміщення.

б) Клімат та рослинний світ.


10 кляса

1. Природа України

а) Первісний тваринний та рослинний світ.

б) Зміни спричинені зміною клімату та людиною.

в) Теперішні природні зони в Україні: ліс, лісостеп, степ, Карпати та Кримські гори, Південний берег Криму.

2. Заповідники

а) Потреба збереження заповідників.

б) Розміщення заповідників та їх кількість.

3. Економічна географія

а) Завдання економічної географії.

4. Сільське господарство

а) Землеробство: загальна характеристика, перед І світовою війною, міжвоєнний період, після ІІ світової війни.

б) Засівна площа, її використання та продуктивність. Наводнення, меліорація, штучне угноєння, механізація.

5. Сільсько-господарські культури та їх розміщення.

а) Зернові культури.

б) Технічні культури.

в) Кормові культури.

6. Городництво, садівництво, виноградарство

7. Тваринництво.

8. Птахівництво, бджільництво.

9. Лісове господарство.

а) Ліси їх види та розміщення.

б) Негативи лісової господарки.

10. Природні багатства та їх розміщення.

а) Корисні копалини. Руди.

б) Неметалеві копалини.

в) Горючі копалини.

11. Промисловість та її розміщення

а) Роди промисловості: важка, металургійна, машинобудівельна, будівельна, деревообробна, паперова, хемічна, електроенергетична та інші.

б) Легка промисловість, харчова, текстильна, шкіряно-взуттєва.

в) Економічні райони, їх господарське значення.

12. Транспорт

а) Значення шляхів в економічному та політичному розумінні.

б) Роди шляхів: дороги, залізниці, водяні шляхи, повітряні, трубопроводи.

13. Торгівля

а) Внутрішня та зовнішня торгівля.

б) Кооперація та її значення.


11 кляса

1. Населення

а) Українці серед слов'янських народів.

б) Склад населення України за національністю та віросповіданням.

в) Міське та сільське населення.

2. Рухи населення

а) Види та причини еміґрації.

б) Колонізація України окупантами.

3. Демографія

а) Приріст, смертність, вік населення.

б) Переписи населення та їх фальшування окупаційними режимами.

4. Політична географія

а) Розуміння держави. Державна та етнографічна території.v

б) Склад населення: меншини, ях привілеї та обов'язки. Громадянство та національність.

в) Форма влади.

5. Політичне положення України.

6. Сусіди України та зміни кордонів.

7. Українські землі в історичному розвитку.

8. Україна після ІІ світової війни.

а) Територіяльні зміни. Українські землі поза Україною.

б) Політичні зміни.

в) Зміни в складі населення.

9. Адміністративний поділ

10. Україна і світ

а) Геополітичний потенціял України.

б) Дипломатичні звязки з іншими державами.

11. Українські поселення поза Україною.

а) Причини українських поселень поза Україною.

б) Українці в Західній Європі, Північній та Південній Америці, Австралії, Азії, Африці.

в) Обов'язки українців на нових поселеннях супроти України.

г) Громадські, політичні, наукові осягнення українців поза Україною.


Для 12-ти клясових шкіл рекомендується крім детального повторення матеріялу 10-11 клясів, присвятити увагу на додаткову лектуру, історію (опрацювання специфічних питань) і культуру.