Додому
УКРАЇНСЬКА ШКІЛЬНА
РАДА
UKRAINIAN EDUCATIONAL
COUNCIL
"...І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь..." – Т. Шевченко

Українська культура

Програма для шкіл українознавства

Кляси: 7 8 9 10 11 12

7 кляса

Археологія України та вступні відомості про культуру

1. Поява на семлях України людини й її життя в кам'яному, мідному, бронзовому та залізному віках. 2. Трипільська культура.

3. Вступні відомості про культуру:

а) Матеріяльна культура: харчі, одяг, житло, знаряддя праці, засоби транспортації.

б) Соціяльна культура: одиниця, родина, спільнота — народ, нація. Спільноти органічні (родина, нарід, нація). Спільноти механічні (організації соціяльні, економічні, державні).

в) Духовна культура: релігія, філософія, право, наука, література, образотворче мистецтво, архітектура, музика, балет, театр, кіно і т.п.)

г) Взаємозв'язки та взаємовпливи між формами культури матеріяльної, соціяльної, духовної..

ґ) Форми життя народів та їхні впливи на матеріяльну, соціяльну та духовну культури: осілі — хлібороби, кочовики — пастухи, мисливці, риболови.

д) Форма життя родини: патріярхат, матріярхат.

е) Соціяльний устрій народів: демократія та диктатура (їх форми).

Соціяльна культура українського народу

1. Обряди українського народу за циклом року: Святий Вечір Різдва Христового, Різдво Христове, Новий Рік, Щедрий Вечір, Великдень, Зелені Свята, Купала, Обжинки і т.п.

2. Обряди та звичаї дохристиянського періоду: коляда, щедрівка, маланка, гаївка, русальні та купальні хороводи, обжинкові пісні.

3. Звичаї та обряди пов'язані з народженням, весіллям, похоронами.

4. Звичаї та обряди товаристсько-громадського зарактеру: празники, вечорниці, толоки, досідки, запусти, супроводи новобранців до війська, прийняття і т.п.

5. Звичаї та обряди пов'язані з працею: оранка, сівба, обжинки, вигін худоби.

6. Форми суспільного ладу укарїнського народу впродовж його історії. Демократична форма життя; роля віча при владі князя; виборність українських отаманів та гетьманів. Гуманність українського судівництва — "Руська Правда". Системи соціяльного ладу росіян і поляків.

7. Огляд культури княжої доби.

8 кляса

Матеріяльна культура українського народу

1. Хліборобство — основне заняття населення України з V століття. Хліборобські традиції в матеріяльній культурі українського народу.

2. Житлове будівництво. Архітектура дерев'янних церков. Традиції українського будівництва в доісторичні часи — елементи трипільської культури, будова поселення розсіяного до центру, будова хати, розміщення печі, вживання глини зі смолою і т.п.

3. Одяг і тканини. Вишивковий орнамент на сорочках, рушниках, тканий орнамент, вибитий на шкірі. Орнамент хатніх покривал, ряден, килимів. Характеристика українського орнаменту та його структура: геометричний абстрактного характеру й рослинний (але не натуральний ні рисунком, ні кольором). Орнамент залежить від форми предмету, застосування матеріялу та техніки виконання).

4. Символічний орнамент. Його культурне й обрядове призначення — писанка, різьба для внитрішніх та зовнішніх прикрас. Риси українського орнаменту в усіх видах матеріяльної культури.

Духовна культура українського народу

1. Українське християнство та духовний грунт на якому воно постало.Культурні традиції. Старі зв'язки з греко-римською цивілізацією.

2. Світогляд українського народу та його філософія життя виявлені в леґендах, літописах та літературі Київської Руси. "Руська Правда" — кодекс законів. "Поучення дітям" Мономаха. Життя печерських святих, Святе Письмо — основи, на яких розвинулась, філософія Г. Сковороди та Т. Шевченка.

3. Українське образотворче мистецтво та його пам'ятки в архітектурі, скульптурі, малярстві, мозаїках, графіці. Стилі — візантійський, романський, готичний, ренесанс, барокко, рококо, псевдоклясицизм, конструктивізм. Стилі малярства — романтизм, реалізм, імпресіонізм, кубізм, сюрреалізм, абстракціонізм. Найважливіші пам'ятки та мистці.

Архітектура України

1. Візантійський стиль. Десятинна церква та Софійський собор. Золоті ворота. Найстарші церкви княжої доби, їх розпис. Огляд культури княжої доби.

9 кляса

2. Романський стиль, його характеристика та пам'ятки в Україні.

3. Готичний стиль, його характеристика та пам'ятки в Україні.

4. Ренесанс — характеристика й порівняння західних пам'яток та пам'яток в Україні: Волоська церква й вежа Корнякта, "Чорна кам'яниця" у Львові та ін.

5. Козацьке барокко — характеристика, меценати (Самойлович, Мазепа, Апостол).

6. Рококо — характеристика й порівняння з західними пам'ятками. Андріївська церква в Києві, собор св. Юра у Львові.

7. Українські мотиви новітньої архітектури. будинок Полтавського земства В. Кричевського; Тимошенко, Нагірний. Дерев'яня архітектура.

8. Сучасне будівництво в Україні.

Різьба

1. Розкопки на Херсонщині. Кам'яні баби в степу. Пам'ятки княжої доби, ґотичної різьби, ренесансу, рококо. Різьблені обрамування іконостасу (українські народні мотиви в орнаменті).

2. Визначні українські скульптори, характеристика їх творів і значення у світовому мистецтві (О. Архипенко).

10 кляса

Малярство

1. Печерне малярство в Україні та світі.

2. Церковне малярство — взантійський стиль, його характеристика; монументальне малярство — стінопис (фрески), мозаїка; українські ікони. Ґотичний натуралізм пов'язаний з візантійською традицією. Українські малярі за межами України. Ренесанс і цехові малярі у Львові. Барокко і рококо. Малярські школи в Києві.

3. Світське малярство — клясицизм. Д. Левицький, портретист світової слави. В. Боровиковський, Л. Дольницький.

4. Т. Шевченко, його значення і твори.

5. Зв'язок українського малярства з українською традицією. Історичні мотиви в українському малярстві. Побут — С. Васильківський, М. Самокиша, М. Івасюк та ін.

6. Імпресіоністи та експресіоністи, пов'язаність іа заходом: О. Мурашко, І. Труш, М. Бурачок, О. Новаківський та його школа.

7. Неовізантійці — М. Сосенко, П. Холодний. Академія мистецтва у Києві.

8. Український національно-демократичний стиль — Гординський, Козак.

9. Неоклясики. Реалісти.

10. Малярство в УРСР, соціялістичний реалізм, обмеженість вислову українського стилю, його нищення та переслідування мистців.

11. Сучасний стан українського малярства в світі.

Графіка

1. Ручне оздоблювання переписуваних книг (ініціяли, кінцівки, заставки в "Остромирове Євангеліє" (1056), "Ізборник Святослава" (1073).

2. Граверство. Дереворит, мідерит і т.п. Їх характеристика та прояви в збережених українських гравюрах в минулому.

3. Графіка XVIII ст. Центри — Київ, Львів, Почаїв, Унів.

4. "Живописна Україна" Т. Шевченка.

5. Визначні ілюстратори українських видань.

6. В. Кричевський, його національний стиль. Стиль і школа Бойчука. Визначні твори Ю. Нарбута та його послідовники.

7. Сучасні графіки та їх твори.

11 кляса

Українське театральне мистецтво

1. Дохристиянські джерела.

2. Елементи театру Київської Русі — скоморохи.

3. Театр козацької доби — вертеп, шкільна драма, інтермедії і т.п.

4. Театр часів кріпацтва.

5. Етнографічно-побутовий театр часів сентименталізму та теалізму.

6. Експресіоністичний театр Курбаса і Блавацького.

7. Соцреалістичний театр в УРСР.v8. Театр на еміґрації.

9. Значення театрального мистецтва в житті українського народу.

Український народний танок і клясичний балет

1. Роди народних танців — загальноукраїнські, племінні (гуцульські, бойківські, подільські, поліські і т.п.).

2. Клясичний балет творений індивідуально композиторами та хореографами. Найважливіші постаті та ансамблі в Україні та на еміґрації.

Українська музика

1. Народні пісні — обрядові, історичні, станові, побутові, церковні.

2. Основна характеристика ладів, мелодій і ритмів української народної музики.

3. Коротка історія клясичної хорової і інструментальної музики.

4. Українська симфонічна музика. Головні композитори.

5. Головні композитори хорової музики.

6. Українські інструменти. Головні композитори інструментальної музики.

7. Найважливіші хори та оркестри в Україні та на еміґрації.

12 кляса

Шкільництво й освіта в Україні

1. Освіта в кшяжій та козацькій добі.

2. Освіта в часах окупації України.

3. Освіта на еміґрації.

4. Народна освіта. Університети. Мистецька освіта.

5. "Просвіта", "Рідна Школа", Тайний університет у Львові, УВУ та ін.

6. Сучасний стан освіти в Україні та на еміґрації.

7. Українська наука.

Бібліотекарство в Україні й на еміґрації

1. Книжкова політика окупантів в УРСР.

2. Стан бібліотек та їх характер.

3. Стан книжки та бібліотек на еміґрації.

Українське кіно

1. Пропагандистські цілі кіно в УРСР.

2. Російські впливи мови, акторів, режисерів та ідеології.

3. Український фільм на еміґрації.

Антропологія

1. Людські раси та їх розміщення.

2. Європейська раса, її підраси, їх фізична та психічна характеристика. Розміщення підрас в Європі та на інших континентах.

3. Український народ, його складові расові елементи. Фізична та психічна характеристика.