ШКІЛЬНА РАДА
при Українському Конґресовому Комітеті Америки
UKRAINIAN EDUCATIONAL COUNCIL
 
 
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ СТУПІНЬ

Варіянт програми навчання історії України у вищих клясах*
 (Одинадцятиклясова Школа Українознавства)

VIII КЛЯСА
КНЯЖІ ЧАСИ

 

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА

1) Вступ — назви України в минулім, географічне положення — доба неоліту (Трипілля).
2) Анти. Слов'янські племена на Україні.
3) Київ: мітичні перекази, св. Андрій, Кий, Щек та Хорив.

4) Перші князі: Аскольд, Дир, Олег, Ігор. Варяги.

5) Ольга. Святослав Завойовник. Походи на Схід й Південь. Печеніги.

6) Володимир Великий. Хрещення України.

7) Ярослав Мудрий. "Руська Правда". Зеніт Київської Держави.

8) Соціяльні відносини Київської Держави: кляси, чужинецькі зв'язки, земельні поділи.

9) Культура й освіта в Київській Державі.
10) Володимир Мономах — боротьба з половцями.

11) Княжі міжусобиці — децентралізація Київської Держави.

12) Зріст північних земель Київської Держави: Суздальщина, Новгород, Смоленськ.
      Боротьба за Київ.

13) Удільні князівства: Київ, Чернигів, Переяслав, Волинь, Галич, Тмуторокань,
      Турів тощо.
14) Боротьба з степом — монголи, татари.
15) Занепад Київської Держави й перехід наслідства до Галицько-Волинської Держави,
      Новгороду й Суздальщини.

 

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

16) Галицькі та волинські князівства ХІ-ХII століть.

17) Роман Галицький — початки Галицько-Волинської Держави.

18) Король Данило — боротьба з мадярами й монголами.

19) Князь Лев — зв'язки з західніми державами.

20) Король Юрій.
21) Устрій Галицько-Волинської Держави: феодалізм, бояри, церква, торгівля.
22) Останні Романовичі.

23) Кінець Галицько-Волинської Держави: Дедько й Опільський.

24) Литовсько-Руська Держава: Витовт, Олельковичі в Києві.

25) Устрій Литовсько-Руської Держави. Люблинська унія.

26) Боротьба з татарами.

 


IX КЛЯСА
КОЗАЦЬКІ ЧАСИ

 

КОЗАЧЧИНА

1) Початки козаччини — литовська доба, кримські татари.
2) Польська держава: Річ Посполита, утиски соціяльні, економічні, політичні та релігійні.
З) Запоріжжя – Січ – Байда Вишневецький — війна з ісламськими потугами; турки і татари.
4) Перші гетьмани. Петро Конашевич-Сагайдачний.
5) Фермент на Україні; братства, переслідування православної церкви. Берестейська Унія.
6) Козацькі повстання проти Польщі.
7) Богдан Хмельницький (1648-57) і повстання 1648.

ГЕТЬМАНЩИНА 1648-1782 (перша модерна українська держава)

8) Заснування Гетьманської Держави – Зборівський договір.
9) Устрій; козаки, старшина, духовенство, міщани,селяни.
10) Адміністративний поділ — полки і сотні. Ґенеральна старшина. Міста і села.
11) Судочинство, школи, Києво-Могилянська Академія.
12) Козацька армія, походи.
13) Хмельницький (1650-57). Переяславська угода (1654).
14) Виговський; Гадяцький договір, Конотоп(1659).
15) Руїна: Тетеря, Брюховецький, Многогрішний та Самойлович.
16) Петро Дорошенко. Союз з Туреччиною.
17) Іван Мазепа — внутрішня політика, "доба козацького барокка".
18) Мазепа — війна з Московщиною.
19/ Пилип Орлик — Бендерська конституція, еміґрація.
20) Тяжкі роки; канальні роботи, Скоропадський, Апостол. Поворот запорожців.
21) Економічно-соціяльні відносини в другій половині 18 ст. Зріст старшинських династій.
22) Розумовський (1750-64). Централізація російського уряду за Катерини II.
23) Запоріжжя в 18 ст. Зруйновання Січі 1775. Скасування Гетьманщини 1782.
24) Наслідки; поділ українських земель. Кріпацтво 1783.

 

X КЛЯСА
ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ (1783-1914)

 

1) Вступ — розподіл на 3 частини; романтизм (1783-1840), націоналізм (1840-1890),
      соціялізм (1890-1914).
2) Кінець Гетьманщини, селяни стали кріпаками, поділ українських земель
      між Росією та Австрією.
3) Шляхетська доба, романтизм, автономісти, "Історія Русів", Котляревський, "Енеїда".
4) Харківський університет (1804), Каразін, письменники-романтики;
      Гребінка, Квітка-Основ'яненко, декабристи.
5) Галичина; Священнича доба, "Студіюм Рутенум", "Руська Трійця", Шашкевич.
6) Київський університет. Доба інтеліґенції. Максимович.
7) Шевченко. Кирило-Методіївське Братство. Куліш та Костомарів.
8) Весна Народів в Галичині (1848), зріст націоналізму. Конституція в Австрії,
      кінець панщини. Головна Руська Рада. Проблеми з поляками.
9) Репресії в Галичині. Народовці. Москофіли. Роля греко-католицької церкви;
      кардинал Левицький, митр. Яхимович
10) Репресії в Східній Україні. Драгоманів, "пропащі роки", Емський Указ.
11) Легальна боротьба; земства, кінець кріпацтва (1861), Стара Громада, Антонович,
      співпраця з Галичиною, Леся Українка, Б. Грінченко, театри.
12) Революційна боротьба; Земля і Воля. Женевський гурток.
13) Соціялізм, марксизм, таємні партії.
14) Іван Франко, М.Павлик. О.Кобилянська і Н.Кобринська, боротьба жінок за свої права.
15) Нова ера в Галичині — Романчук, "Просвіта", НТШ, Грушевський, "Рідна Школа".
16) Боротьба за Львівський університет, "Пласт", "Січі", Союз Українок, кооперація.
      Митр. А.Шептицький.
17) Російсько-японська війна (1904-05), Дума (парлямент) в Росії.
      Організація українського життя; Єфремов, Винниченко, РУП.
18) Революція 1905-06: страйки, скасування Емського указу,
      переїзд Грушевського до Київа.
19) Відродження українського життя, Лисенко, Петлюра, газети, організація партій.
20) Початки комунізму, Ленін, українські комуністи та соціялістичні партії.
21) Перша Світова Війна (1914-1918), репресії українців в Росії. Окупація Галичини Росією,
      вивіз інтеліґенції та митрополита Шептицького в Росію.
22) Галичина — організація УСС, Українська Національна Рада.
      Бої УСС з москалями. Вітовський.
23) Україна підчас війни. Упадок царату. Організація Української Центральної Ради.

 

XI КЛЯСА
МОДЕРНА ДОБА

 

1) Вступ: повалення царату, організація Української Центральної Ради.
2) УЦРада: Грушевський, українізація країни й урядів, І та II Універсали.
3) ІІІ Універсал, війна з большевиками.
4) IV Універсал – самостійність – Берестейський мир.
5) Павло Скоропадський. Німецька окупація. Українська Народня Республіка.
      Директорія: Винниченко, Петлюра.
6) ЗУНР в Галичині: 1-го листопада, польська війна. УГА. Соборність. Похід на Київ.
      Війна на три фронти. Кінець Визвольної Боротьби. Ризький мир.
7) УРСР — Харківський уряд. Скрипник.
8) НЕП – "українізація" – Хвильовий – неоклясики.
9) Сталін — індустріялізація, колективізація, терор.
10) Гoлoдoмoр 1932-1933 рoкiв – ґенoцид украïнськoгo нарoду.
11) Галичина під Польщею. УВО. Пацифікація.
12) ОУН — Коновалець. Націоналізм. Кооперація. "Рідна Школа".
      Закарпаття під чехами. Карпатська Україна.
13) II світова війна. Большевицька окупація Галичини. "Ґенеральна Губернія".
      Розкол в ОУН. Німецько-большевицька війна. "Райхкомісаріят Україна".
14) УПА. Звірства німців. Ген. Тарас Чупринка. Дивізія.
15) Перемога большевиків. Окупація Галичини. Масова еміґрація на Захід.
16) Переселенчі табори. Поселення за океаном.
17) УССР після ІІ світової війни. "Ґулаґ".
18) Хрущов — "відлига".
19) Шелест. Шестидесятники.
20) Дисиденти в Україні.


XII КЛЯСА (1985-2005)
Підручник Ю. Гаєцького

 

1) Упадок Совєтського Союзу. Ґорбачев 1965-1991.
2) Суверенна Україна, 1990-91.
З) Президент Леонід Кравчук (1991-1994).
4) Освіта, культура і релігія в Україні.
5) Президент Леонід Кучма (1994-2000).
6) Парлямент – Верховна Рада.
7) Конституція України.
8) Українські збройні сили.
9) Економічна політика України.
10) Україна в 21ст. 1998-2000.
11) Діяспора і Україна.
12) "Помаранчева революція" – Ющенко

Підручник: Ю. Гаєцький, Новітня історія України, 1945-2001, Ню Йорк, Шкільна Рада, 2002
Це на 1 триместер. 2 триместер — повторення до матури, 3 триместер — матура.