Додому
ШКІЛЬНА РАДА
EDUCATIONAL COUNCIL
"...І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь..." – Т. Шевченко

Членство в Шкільній Раді

Хто може бути членом Шкільної Ради

Членом Шкільної Ради може стати будь-яка школа або курси українознавства на терені США, які у письмовій формі висловлять таке бажання та будуть прийняті Шкільною Радою. Члени зобов'язуються виконувати статутові обов'язки, постанови Загальних Зборів та Управи Шкільної Ради.

Права членів Шкільної Ради

Члени Шкільної Ради мають такі права:

— користуватися програмами, навчальними плянами, порадами, підручниками та іншими навчальними посібниками Шкільної Ради;

— користуватися порадами та посібниками у справі шкільної адміністрації, випрацьованими Шкільною Радою;

— ініціювати пляни з метою покращення навчально-виховної праці шкіл і курсів українознавства і давати пропозиції на їх здійснення;

— через своїх, статутом передбачених делеґатів, брати участь у Загальних зборах Шкільної Ради.

Обов'язки членів Шкільної Ради

Члени Шкільної Ради мають такі обов'язки:

— вести свою навчально-виховну працю з молоддю, згідно з плянами та інструкціями, встановленими органами Шкільної Ради;

— кожного року звітувати Управі Шкільної Ради про склад дирекції та учителів, кількість кляс та учнів, про стан навчально-виховного процесу, про успіхи і труднощі в праці та подавати відомості, вимагані Управою Шкільної Ради;

— платити членські вкладки та виконувати всі статутові зобов'язання і рішення Управи Шкільної Ради.

Як стати членом Шкільної Ради

Колективи шкіл українознавства,які бажають, щоб їхня школа стала членом Шкільної Ради, повинні здіснити такі кроки:

— написати заяву про вступ до членства Шкільної Ради і подати її на розгляд до Управи Шкільної Ради (електронною поштою на shkilnarada@gmail.com), разом з реєстрацією на пост директора і протоколом загальних зборів колективу школи (адміністрації, учителів та опікунчої установи) з ухвалою про вступ до членства Шкільної Ради;

— виповнити онлайн-форму "Відомості про школу українознавства Шкільної Ради", вказавши у розділі "Членство в Шкільній Раді" - "Нове".

Членство стає чинним після того, як його затвердить Управа Шкільної Ради.

Статут

Правильники