Додому
ШКІЛЬНА РАДА
EDUCATIONAL COUNCIL
"...І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь..." – Т. Шевченко

Тимчасовий припис дистанційних кінцевих іспитів

Для директорів, педагогічних дорадників, учителів та учнів випускних класів шкіл українознавства
Травень 2020 р.

Даний припис стосується обов’язків учасників кінцевих іспитів під час приготування і переведення кінцевих іспитів в дистанційному режимі в умовах коронавірусного карантину. В усіх інших питаннях кінцевих іспитів Управа Шкільної Ради рекомендує дотримуватись Правильника кінцевих іспитів (http://ridnashkola.org/regulations/final_exams.php).

Обов’язки директора школи українознавства

Для проведення письмових іспитів у дистанційному форматі, директор школи українознавства має:

— повідомити Управі Шкільної Ради чинну адресу електронної пошти для отримання іспитових завдань письмового кінцевого іспиту від Управи в день іспиту;

— отримати чинні електронні адреси учнів та інших членів іспитової комісії для пересилання їм письмових іспитових завдань Шкільної Ради в день іспиту;

— повідомити учням електронну адресу, на яку потрібно висилати відскановані виконані завдання після закінчення письмових іспитів;

— разом з педагогічним дорадником школи визначити дату і час проведення усних кінцевих іспитів;

— забезпечити вчасне повідомлення учнів та інших членів іспитової комісії про дати, час, порядок і вимоги до складання іспитів;

— обрати відеоконференційну платформу (наприклад, Zoom, Skype, Google Class тощо) та зареєструвати рахунок на цій платформі, який дозволяє одночасну, неперервну і необмежену в часі участь всіх учасників іспиту у режимі відеоконференції з двобічним відео- і аудіозв'язком;

— приготувати, так само як і інші члени іспитової комісії, комп'ютер або планшет для участі у відеоконференції кінцевого іспиту. Використання смартфонів з цією метою для членів іспитової комісії не рекомендується, оскільки це обмежує можливість бачити постійно і одночасно всіх учнів, які складають іспит;

— перед іспитами провести тестування відеоконференційного зв’язку з усіма учасниками іспитів та ознайомити учнів з їхніми обов'язками під час приготування і складання іспитів;

— разом з іншими членами іспитової комісії сприяти і допомагати вирішенню технічних проблем, які можуть виникнути в учнів до і під час іспиту;

— напередодні кожного іспиту повідомити всіх учасників іспиту про порядок їхнього долучення до відеоконференції іспиту;

— під час іспиту, разом з іншими членами іспитової комісії, стежити за дотриманням учнями вимог до складання іспитів у дистанційному режимі.

Обов’язки учнів-матурантів

Для складання як письмових, так і усних кінцевих іспитів у дистанційному форматі, учень має приготувати:

— робоче місце для складання іспитів, наприклад, стіл з робочою поверхнею, достатньою для розміщення іспитових матеріалів, і з адекватним освітленням робочого місця та самого учня. Наполегливо просимо уникати яскравого світла позаду робочого місця учня. Під час іспиту на робочому столі, крім іспитових матеріалів, дозволяється мати ортографічний словник з української мови (на іспитах з української мови та української літератури) та атласи ( географічний на іспиті з географії України та історичний на іспиті з історії України). Також дозволяється мати прозору пластикову пляшку з водою. Ці предмети не повинні затуляти собою іспитові матеріали. Інших сторонніх предметів чи матеріалів на робочому столі не повинно бути;

— пристрій для відеоконференції учня з іспитовою комісією: комп'ютер, планшет чи смартфон з працюючою відеокамерою, мікрофоном і гучномовцями. Пристрій має бути розміщений таким чином і на такій відстані, щоб його відеокамера була розташована на рівні очей учня і в полі зору відеокамери потрапляв сам учень, його робоче місце та простір з обох боків учня на відстані випростаних убік рук. Додатково, при вживанні смартфону в якості відеоконференційного пристрою, рекомендується розміщати його горизонтально (Landscape Mode). Відеоконференційний пристрій має бути підключений до постійного джерела живлення, щоб забезпечити неперервний зв'язок впродовж іспиту. Мікрофон і відеопередача на пристрої мають бути постійно ввімкнені впродовж усього іспиту.

— принтер в належному стані з можливістю друку іспитових документів у PDF-форматі, отриманих на електронну пошту чи з веб-сторінки Шкільної Ради;

— білий друкарський папір формату "Letter" (8.5x11 in або 215.9x279.4 mm) для друку іспитових завдань;

— приладдя для письма: кулькові чи автоматичні ручки (пера) чорного або синього кольору;

— сканер для сканування виконаних іспитових завдань: з цією метою може бути використаний смартфон з відповідним застосунком (Scanner App) для сканування документів у PDF-форматі.

Розклад письмових кінцевих матуральних іспитів

9 травня 2020 р. – письмовий іспит з української мови. Початок о 9:00 ранку, тривалість 2 год. 30 хв.

9 травня 2020 р. – письмовий іспит з української літератури. Початок о 12:00 дня, тривалість 2 год. 30 хв.

16 травня 2020 р. – письмовий іспит з історії України. Початок о 9:00 ранку, тривалість 1 год. 40 хв.

16 травня 2020 р. – письмовий іспит з географії України. Початок об 11:10 ранку, тривалість 1 год. 40 хв.

16 травня 2020 р. – письмовий іспит з української культури. Початок о 1:20 дня, тривалість 1 год. 40 хв.

Дата і час усних іспитів – за узгодженням директора школи і педагогічного дорадника.

Загальний порядок проведення кінцевих іспитів у дистанційному режимі

— За п'ять хвилин до початку іспиту, директор має розпочати відеоконференцію кінцевого іспиту з учнями та іншими членами іспитової комісії. Директор або особа, яку він уповноважує, має виступати в ролі господаря іспитової відеоконференції і забезпечувати неперевний, необмежений і двобічний відео- і аудіозв'язок усіх учасників відеоконференції.

— Перед початком іспиту голова іспитової комісії коротко інформує учнів про порядок і вимоги до проведення іспиту. Члени іспитової комісії переконуються, що всі учні дотримуються вимог до свого робочого місця.

— Упродовж іспиту учень і його робоче місце мають постійно залишатися в полі зору відеокамери із включеним мікрофоном. Під час виконання письмових іспитових завдань чи підготовки до усної відповіді учням не дозволяється користуватися жодними додатковими матеріалами, крім перелічених вище, чи отримувати допомогу в будь-якій формі від інших осіб.

— Якщо в учня виникає потреба відвідання туалетної кімнати, він чи вона з дозволу іспитової комісії може залишити своє робоче місце на короткий час (до п'яти хвилин), не беручи з собою жодних іспитових матеріалів і не приносячи з собою жодних сторонніх матеріалів при поверненні.

— У випадку грубого порушення учнем вимог і процедури іспиту, голова іспитової комісії може припинити подальшу участь цього учня в іспиті.

— Голова іспитової комісії відмічає час початку і час закінчення іспиту для кожного учня і стежить за дотриманням часового обмеження іспиту.

— У відеоконференції кінцевого іспиту мусять брати участи не менше, ніж два члени іспитової комісії.

Особливості порядку проведення письмового кінцевого іспиту в дистанційному режимі

— За 15 хвилин до початку письмового кінцевого іспиту з окремого предмету, іспитові матеріали Шкільної Ради, які включають завдання іспиту і чисті відформатовані сторінки для написання есеїв, будуть вислані на електронні адреси директорів шкіл українознавства, учні яких складатимуть кінцеві іспити.

— На момент початку письмового іспиту директор пересилає іспитові завдання з даного предмету на електронні адреси учнів та інших членів іспитової комісії. Одночасно письмові іспитові завдання з даного предмету публікуються на вебсторінці Шкільної Ради за такою адресою - ridnashkola.org.

— Учні впродовж перших п'яти хвилин після початку письмового іспиту мають роздрукувати іспитові завдання одним примірником і приступити до самостійного виконання завдань. У випадку потреби учень може звернутися до членів іспитової комісії з питаннями, що стосуються тільки розуміння іспитових завдань.

— Після виконання всіх письмових іспитових завдань чи вибігання часу, відведеного на даний іспит, учень зобов'язаний впродовж п'яти хвилин відсканувати всі сторінки зі своїми виконаними завданнями і переслати їх у PDF-форматі на електронну адресу, яку попередньо призначає директор.

— Після підтвердження отримання виконаного завдання отримувачем повторне пересилання виконаних завдань не дозволяється. З цього моменту учень може бути вільним до початку наступного іспиту.

— Після закінчення письмового іспиту всі члени іспитової комісії мають отримати ориґінальні копії виконаних завдань кожного учня в електронній формі.

— Учитель предмету, з якого складався іспит, перевіряє у встановлений термін виконані завдання і знайомить з результатами перевірки інших членів іспитової комісії.

— Оцінювання виконання завдань письмового кінцевого іспиту відбувається за приписом Правильника кінцевих іспитів Шкільної Ради (http://ridnashkola.org/regulations/final_exams.php).

Особливості порядку проведення усного кінцевого іспиту в дистанційному режимі

Учитель іспитового предмету:

— узгоджує з учнями черговість складання іспиту;

— перед початком іспиту забезпечує учнів і всіх членів іспитової комісії переліком іспитових питань, поділених належним чином на 20 пронумерованих іспитових карток;

— приготовляє метод, який дозволяє учням обирати чи призначати їм випадкове неповторне число іспитової картки між 1 і 20 під час відеоконференції усного кінцевого іспиту в присутності членів іспитової комісії. Як приклад, можна використовувати лотерейний барабан з кульками, пронумерованими від 1 до 20.

— Під час іспиту учні в узгідненому порядку обирають чи отримують призначений випадковим чином номер іспитової картки.

— Іспит відбувається за такою системою – один учень відповідає, два наступні готуються. Час на відповіді не більше 10 хвилин, на приготування – не більше 15 хвилин. Учні готуються і відповідають у режимі відеоконференції, залишаючись на своєму робочому місці. Після усної відповіді учень може відлучитися від відеоконференції до початку іспиту з наступного предмету.

Після закінчення усних іспитів голова іспитової комісії відбуває відеоконференцію з директором та членами іспитової комісії, щоб узгіднити та встановити оцінки з усіх предметів та загального успіху для свідоцтва кінцевих іспитів.