Додому
УКРАЇНСЬКА ШКІЛЬНА
РАДА
UKRAINIAN EDUCATIONAL
COUNCIL
"...І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь..." – Т. Шевченко

УЧНІ

Вписи

Загальна частина

Неприсутність в школі

Вислід навчання

Клясна самоуправа

Бібліотека


Вписи

1. Учні, які не ходили до української школи, переходять іспит перед комісією, яка їх призначає до відповідної кляси.
2. До передшкілля: дитина мусить мати закінчених п’ять років до 31-го жовтня, хіба американські локальні вимоги дозволяють до 31 грудня.
3. До першої кляси: дитина мусить мати закінчених шість років до 31-го жовтня, хіба американські локальні вимоги дозволяють до 31 грудня.
4. Учні можуть з рекомендацією учителя та директора перейти до вищої кляси здаючи відповідний іспит.
5. Учні, які бажають перескочити клясу (від 7-ої кляси) мусять: а) бути визначним учнем,
б) письмово повідомити учителя та дирекцію, в) дістати рекомендацію від учителів, г) переробити матеріял даної кляси, д) здати іспит даний педагогічним дорадником.
6. Від 9-ої кляси (в 11 річній школі) і 10-ої кляси (в 12 річній школі) перескакувати кляси не дозволено.
7. Перехід учня від однієї школи до іншої: а) принести річне свідоцтво, б) якщо необхідно, здати вступний іспит.

Загальна частина

1. Учні зобов'язані приходити до школи найпізніше 5 хвилин перед початком навчання.
2. При зустрічі з учителями, учні зобов'язані вітатися. В українській школі, включно з перервами, вживається тільки українська мова.
3. Учні зобов'язані приходити до школи чисто і гарно одягнені.
4. Навчання починається молитвою. Під час молитви спізнені учні не мають права заходити до кляси.
5. Спізненим учням вчитель дає посвідки, які батьки мусять підписати.
6. Учні зобов'язані приносити до школи всі потрібні посібники до навчання.
7. До кляс недозволяється приносити предмети не пов'язані з навчанням. Ці речі вчитель повинен забрати і повернути учням або батькам після закінчення навчання. Дозволяється приносити з собою перекуску.
8. У випадку порушення учнем дисципліни опікун кляси може учневі: а) звернути увагу,
б) висловити догану, в) понизити оцінку з поведінки, г) відіслати до директора або його заступника, ґ) повідомити батьків. В крайніх випадках непослуху учень може бути звільнений зі школи.
9. Учні не мають права присвоювати собі чужих речей, зокрема тих, що є власністю щоденної школи та пошкоджувати шкільне приміщення та майно. За всі пошкодження відповідають учні та матеріяльно батьки.
10. Під час лекції учні не можуть без дозволу вчителя виходити з кляси.
11. Учні зголошуються до віповіді або дискусії піднесенням руки.
12. Під час перерви учні не можуть виходити зі школи і вештатися по вулиці.Вихід за межі школи під час занять є грубим порушенням трудової дисципліни.
13. В туалетах учні повинні зберігати чистоту.
14. Курити на терені школи заборонено.
15. Після перерви учні повинні повертатися до кляси без запізнень.
16. У випадку несподіваної хвороби вчитель, або директор школи повинен бути повідомлений якнайшвидше.
17. Усунені з кляси учні йдуть до директора.

Неприсутність в школі

18. Кожне спізнення або неприсутність в школі учень мусить виправдати посвідкою підписаною батьками.
19. Самовільний вихід зі школи в час навчання вважається відсутністю.
20. Пропущені лекції та іспити повинні бути відроблені учнем; в іншому випадку учень може бути неклясифікований. Кінцева річна оцінка визначається на підставі праці учня на протязі цілого шкільного року.
21. Учні, які пропустили 11 субот (третину навчального року) не переходять до вищої кляси.
22. Учні останньої кляси не можуть пропустити більше ніж 6 субот.

Вислід навчання

23. Повідомлення про поведінку та успіхи в навчанні, підписане батьками, учні повинні повернути опікунові кляси не пізніше як два тижні після їх роздачі. У випадку запізнення опікун кляси повідомляє батьків.
24. У випадку одержання більшости недостатніх оцінок при кінці шкільного року, учень не може перейти до вищої кляси.
25. Учень, який одержав одну незадовільну оцінку мусить скласти іспит з даного предмету, щоб перейти до вищої кляси.

Клясна самоуправа

26. Щоб розвинути почуття обов'язку та приготувати учнів до праці в громаді кожна кляса мусить вибрати собі самоуправу, до якої повинні бути вибрані найкращі учні кляси. До самоуправи входять: староста кляси, два заступники (хлопець і дівчина), секретар-скарбник. Обов'язки самоуправи: а) допомога опікунові в провадженні кляси, б) зберігати дисципліну кляси,
в) плянувати і готувати дискусії на актуальні теми, г) проводити збірки.

Бібліотека

27. Після прочитання випозичені книжки повинні бути негайно повернуті. За знищені, помальовані, або загублені книжки учень несе матеріяльну відповідальність.