Додому
ШКІЛЬНА РАДА
EDUCATIONAL COUNCIL
"...І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь..." – Т. Шевченко

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ, ЯКІ РЕКОМЕНДУЄ ШКІЛЬНА РАДА

Ці матеріяли можна замовити телефонічно — 212-477-1200, або електронною поштою — shkilnarada@gmail.com

Мова. Література

Опис Ціна
Розрізна азбука і розрізні склади (3 картки) $2.00
Макогон, В., Денисенко, Т.: Перші кроки, Книжка вправ для вивчення абетки і слів, 1985 $8.00
Козловський Я.: Мій буквар. 1990, 128 стор. $8.50
(Методичний порадник до нього, для вчителів) $2.00
Гаєвська, С.: Слово рідне. Початковий курс для англомовних кляс, Н. Й., 1995, 160 стор. $8.00
Боднарчук, І.: Читанка І, для 2-ї кл., 2004, 88 стор. $7.00
Боднарчук, І.: Читанка ІІ, для 3-ї кл., 2004, 88 стор. $7.00
Боднарчук, І.: Читанка ІІІ, для 4-ї кл., 2002, 92 стор. $7.00
Боднарчук, І.: Збірник диктантів. 40 стор. $2.00
Безушко, К., Читанка для 2-го р. англ. кл., 98 стор. $2.00
Шкільна Рада : Четверта читанка для 5-го року, Н.-Й, 1986, 152 стор. $6.50
Ватра, читанка для V і VI кляси. Друге поправлене й доповнене видання, ОПЛДМ, 2004 $7.50
Овчаренко, М.: Золоті ворота, читанка для 7-8 року Н.-Й., 2004, 208 стор. $9.00
Романенчук, Б.: Вправи з граматики для нижчих кляс, ч. 1, 2003 $5.00
Романенчук, Б.: Вправи з граматики для середніх кляс, ч. 2, 1998 $5.00
Радзикевич, В.: Історія української літератури для вищих кляс, Н. -Й., 2003, 160 стор. $8.50
Кислиця, Д.: Граматика української мови, ч. 1 (фонетика і морфологія), Н. -Й., 2002 р.  $8.00
Кислиця, Д.: Граматика української мови, ч. 2 (Синтакса), Н.-Й., 1997 р.  $7.00
Кулакова, Н., Федоренко, Є.: Граматика української мови. Вправи до Граматики Д. Кислиці, ч. 1, Н. Й., 2000, 176 стор. $11.00
Федорук, Л.: Липнева моя Україна (поезії), 1993 $5.00
Кисілевський, К.: Хрестоматія з української літератури, для вищих кляс, Н.-Й., 1989, 149 с. (до ХХ ст.) $9.00
Федоренко, Є., Маляр, П.: Хрестоматія з української літератури ХХ ст., 2010 (Третє перероблене і доповнене видання), 400 стор. $16.00
Кисілевська-Ткач, Л.: Українська література, нарис методики навчання у вищих клясах, 1983, 95 стор. $7.00

Історія. Культура

Опис Ціна
Черняк, Н.: Княжа доба, Н.-Й., 2003, 100 стор. $7.00
Черняк, Н.: Козацька доба, Н.-Й., 2000, 147 стор. $10.00
Лотоцький, А.: Княжа Слава, опрацювання І. Боднарчука, 1991, 80 стор. $6.00
Хойнацька Надія Л.: Історія України від доісторичної доби по 1340 р. 2-ге поправлене видання, 20 лекцій для 8-ої і 9-ої кляс, 1992. $5.00
Хойнацька Надія Л.: Історія України від 1340 до 1992 р. (для учнів 9-ої, 10-ої, 11-ої та 12-ої кляс) $5.00
К. І.: Історія  України - короткий огляд для початкових кляс, Н.-Й., 2006, 64 стор. $4.00
К. І.: Історія України для англомовних кляс, Н.-Й., 1997, 64 стор. $4.00
Грушевський, М.: Історія України, з додатком нового періоду, 1914-1919, Н.-Й., 1990, 588 стор. $25.00
Крип'якевич, І., Дольницький, М.: Історія Укртаїни, для вищих кляс, Н.-Й., 1989. $10.00
Гаєцький Ю.: Новітня історія України, 1945-2001, Н.-Й., 2002 р. $11.00
Лончина, Б. І.: Українська культура. Вел. Формат, Н.-Й., 2004, 64 стор. $7.00
Мірчук І.: Українська культура, ч. 1, 2004 $16.00
Мірчук І.: Українська культура, ч. 2, 2008 $18.00
Кольоровий атлас з історії України, для 5-ї кл. $8.00
Історичний атлас України, для 8-ї кл. $10.00
Історичний атлас України, для 9-ї кл. $10.00
Історичний атлас України, для 10-11 кл.  
Трипільці — наші предки..., 2008, 40 стор. $9.00

Географія

Опис Ціна
Жарський, Е.: Зошит для вправ з географії Н.-Й., 1988, 32 стор. (великого формату) $4.00
Оришкевич, П.: Початкова географія України і українських поселень. Н.-Й., 2006. $8.00
Оришкевич, П.: Географічні мапи України. Н.-Й., 1970. $3.00
Дражньовський, Р.: Стінна фізична мапа України. Велика, кольорова. Н.-Й. $12.00
Мапи України: Русь-Україна, 22" х 27". $2.00
Контурна мапа, 38" х 50". $2.00
Кольоровий атлас з географії України $8.00
Карта України (нова з України) 29" х 20". $6.00
Економічна і соціяльна географія України (атлас), для 9-ї кл. $10.00
Фізична географія України (атлас), для 8-ї кл. $10.00
Масляк П.: Географія України. Н. Й., 2003, 212 стор. $15.00
Кольоровий атлас для молодших клясів $7.00

Шкільна лектура

Опис Ціна
Багряний, І.: Тигролови. Н.-Й., 1970, 48 стор. $3.00
Вовчок, М.: Інститутка. Н.-Й., 1970, 15 стор. $2.50
Куліш, П.: Чорна Рада. Н.-Й., 1996, 48 стор. $3.00
Модрич-Верган, В.: Василь Симоненко. Н.-Й., 1985, 32 стор. $3.00
Нечуй-Левицький, І.: Микола Джеря. Н.-Й., 2001, 32 стор. (скорочено). $3.00
Українка, Л.: Бояриня. Н.-Й., 1999, 48 стор. $3.00
Франко, І.: Борислав сміється. Н.-Й., 1970, 40 стор $3.00
Франко, І.: Захар Беркут. Н.-Й., 1999, 48 стор. $3.00
Понеділок, М.: Буржуйка. Н.-Й., 2009 20 стор. $3.50
Савицька, Іванна: Наша хатка. Н.-Й., 2010 38 стор. $8.00

Матеріяли для педагогічних курсів (конспекти викладів)

Опис Ціна
Жарський, Е.: Історичні основи виховання. Лекція 1. Н.-Й., 1960, 80 стор. $3.50
Жарський, Е.: Курс працівників дошкілля. Н.-Й., 1967, 32 стор. $3.00
Жарський, Е.: Нарис економічної географії України. Лекція 1. Н.-Й. $3.50
Жарський, Е.: Психологічні основи виховання. Лекція 1. Н.-Й., 1961, 63 стор. $3.50
Кисілевський, К.: Методика навчання української мови й літератури. Н.-Й. $4.00

Адміністративні посібники

Опис Ціна
Шкільні каталоги $3.00
Шкільні денники для вчителів $3.50
Шкільні денники дляучнів $3.00
Річні свідоцтва (для старших кляс) $1.00
Річні свідоцтва (для молодших кляс) $1.00
Річні свідоцтва для 8 кл. (кінцевої) $5.00
Повідомлення про успішність $1.00
Програма Шкільної Ради, 1981, 44 стор. $4.00