Українська культура

 

 


 

1. Українська культура — лекції за редакцією Дмитра Антоновича

2. Історія української культури — за загальною редакцією Івана Крип'якевича

3. Історія української культури — Київська Русь — Київ, 2001

4. Історія української культури — (ХІІІ — перша половина ХVII ст.) — Київ, 2001

5. Діячі української культури — жертви більшовицького терору (1920-1940) — Віктор Петров